Kromatisk skala


skalatonene: C Ciss D Diss iss G Giss A Aiss H (og C). Duodecim Tolvte intervalltrinn i den diatoniske tonerekken. Denne består av mønsteret, et helt, et halvt og...

  • 20.06.2018, 22:33
  • 0
  • 2458