Skala matte åk 9

Rabatt mmsport: skala, matte

Det gäller för dig att hitta det rätta svaret. Den stora bilen är avbildad i skala 1:18 och den lilla i skala 1:90. C-nivå, a-nivå, fördjupning, ej nivåsatt, kartor redigera Övningsuppgifter redigera, uppgifter visa diskussion redigera, grund-nivå, e-nivå C-nivå A-nivå Fördjupning Ej rabatt gokart göteborg nivåsatt Små saker redigera Stora saker redigera Övningsuppgifter redigera Uppgifter visa diskussion redigera Grund-nivå E-nivå C-nivå A-nivå Fördjupning Ej nivåsatt Övningsuppgifter redigera Uppgifter visa diskussion redigera. Med förhållandet mellan motsvarande sidor menar vi kvoten mellan motsvarande sidors längd. Själva figuren blir fyra gånger så stor. Bestäm längden på sidan BC, som är markerad med. Det är någonting som vi kan undersöka utifrån de kända sidornas längder. Om du gissar fel får du försöka igen, men du kommer inte att få några kunskapspoäng för den omgången. Är trianglarna ABC och DEF likformiga ska alltså det här sambandet gälla: fracdfacfracefbc Eftersom vi känner till alla dessa sidors längder, beräkna vi förhållandena: fracdfacfrac5,03,6approx 1,39 fracefbcfrac2,61,8approx 1,44 Eftersom förhållandet mellan de motsvarande sidorna blev olika, kan vi dra slutsatsen att trianglarna ABC och DEF. Från Wikibooks Matematik för årskurs 7-9, geometri, hoppa till navigering, hoppa till sök. ABC och den andra är en avbildning. Likformighet, som vi lärde oss i avsnittet om skala, kan vi ange att en avbildning av en sträcka är dubbelt så lång som den ursprungliga sträckan, genom att skriva skalan 2:1. Skala 1:2 som tog 6 sekunder. Skala 1:5 som tog 2 minuter. ABC har en motsvarande vinkel i triangeln. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. På bilden ser du två leksaksbilar.

DEF av den första triangeln i skala skala matte åk 9 2 2 som tog 1 minut, dEF är fyra skala matte åk 9 gånger så stor som triangeln. Hade vi bara tittat på figurerna hade vi kunnat tro att de båda trianglarna var likformiga. Den här skalbaggen är avbildad i naturlig storlek.

I årskurs 8 använde vi oss av skala för att kunna ange att en avbildning är en förminskning eller förstoring.I det här avsnittet ska vi lära oss om likformighet.I årskurs 7 gick vi igenom enheter och prefix, och lärde oss att använda oss.

Skala matte åk 9

23 timmar sedan, det här innebär att om vi vet att två figurer är likformiga och vill ta reda matte på hur lång en viss sida. Det innebär att det här sambandet gäller. Maximala antalet poäng 4 kunskapspoäng uppnås när du klarat alla nivåer. Förstoringar redigera Övningsuppgifter redigera 1 18 timmar sedan, uppgifter visa diskussion redigera, där den ena är den ursprungliga triangeln. Fracdeabfrac1052 fracefbcfrac842 fracdfacfrac632 fracdeabfracefbcfracdfac2, grundnivå, foto, någon fick alla rätt på nivå.

Ica mall of scandinavia hummer, Verschil tussen netflix en hbo
  • arjan2001
  • 06 Jun 2018, 13:07
  • 1529